Как кредитния бизнес у нас придоби стабилни позиции на пазара през последните няколко години?

Преди години по времето на така наречените бойни групировки един от успешните бизнеси бе този с отпускането на заеми. Вида модел кредитен бизнес обаче бе едно много грубо посегателство върху правата  и задълженията на гражданите, дръзнали до ползват този тип нерегламентирани услуги. Поради това, че заради измислени от кредиторите условия потребителите изпадаха в дълбока задлъжнялост, някой от тях дори попаднаха в състояние, при което буквално бяха оставени на улицата. За да защити гражданите държавата се намеси и прекъсна своеволията на лихварската практика. За да получат обаче тази група клиенти възможност да получават дребни заеми за кратък период от време се появи друга група кредитен бизнес, тази на така наречените бързи заеми.

Разбира се, и тук нещата не преминаха толкова позитивно за клиентите, тъй като вероятно като приемственик на лихварството се навъдиха страшно много фирмички, които уж законово предоставят такива бързи пари на своите клиенти. Обезпеченията обаче наистина се оказаха убийствени и така отново продължи практиката взимаш 500 лева, а връщаш 15 000. За да прекрати  и  тази практика финансовата рамка на този вид услуги премина под друга юрисдикция – на БНБ. Така днес, четиридесет години след падането на тоталитарния режим, преминали през редица изпитания, като борчески групировки, лихвари и фирми за бързи кредити, на които доживотно ще бъдем длъжници, се намери по-умерено решение за този вид кредитен бизнес.  И така за да могат да извършват такава дейност на територията на страната фирмите, развиващи кредитен бизнес следва да покриват изключително високи критерии и да се съобразяват с правата на кредитополучателите, което до известна степен прекъсна порочната практика описана в по-горните редове. Но как да бъдат заставени тези финансови компании да изпълняват законовите критерии. Оказва се, че за да могат да развиват дейност, да промотират работата си, да набират повече потребители  и кредитополучатели фирмите за бързи кредити следва да получат лиценз от БНБ за законово извършване на такива операции. Онези от тях, които не следват законоустановените правила биват елиминирани от пазара и дори понасят сериозни санкции при сигнал, че продължават да предлагат кредити без да имат право на това.

Лиценза дава права на фирмите, но също така и на техните клиенти. От гледна точка на това а бъдат защитени и двете страни законодателя е предписал строги правила за нарушителите. Така например ситния текст, който много кредитни компании изписваха в най-добрата част на договорите със своите потребители отпадна и по този начин се елиминира всеобщата практика за промяна на условията в полза на кредитора. От гледна точка на това и фирмите да бъдат защитени от нелоялни клиенти пък се въведе единна система, в която може автоматично да се прави справка по ЕГН за това дали кандидата е коректен или просто се опитва да завлече поредната кредитна компания. Преимуществата на лицензирането на кредитния бизнес се появи наистина в точния момент. Става въпрос за това, че с развитието на технологиите днес е масово клиенти да кандидатстват за кредитиране онлайн. Сами можете да се сетите, че тук наистина е доста сложно да се определи дали един кандидат е коректен, има възможност да погасява задължението си и т-нат. Именно със създаването на единна кредитна система се създава регистър на лоялните и нелоялните потребители. Ето, че нещата влизат в релси и определено при използването на кредитните услуги сами ще установите, че пари не се раздават безконтролно на всеки желаещ. Независимо от това, че кредитния бизнес днес е изключително дигитализиран и максимум 10 минути да са необходими за това да се установи нивото ви на коректност и платежоспособност, има доста добра комуникация между отделните фирми в сектора, които лесно обменят информация за това кои клиенти си струва да бъдат обслужени и на кои е препоръчително да бъде отказано финансиране.

Ако застанете от страната на кредитополучателите винаги ще ви се струва, че ще прецакани и плащате твърде висока цена за да ползвате кредит. До известна степен това е така, тъй като наистина таксите обслужване както и лихвите, които следва да платите могат да се окажат по-високи от очакваното. По –прозорливите клиенти обаче подхождат максимално компетентно и правилно като тук идеята е да се намалят до минимум осъкпяванията по кредита. Първата задача при определянето на погасителния план е това той да не бъде прекалено дълъг, а вноските доста експедитивно да бъдат изплащани. Така имате шанса два пъти да намалите дължимите лихви, така че много внимателно разиграйте в онлайн калкулатора на кредитора потенциалните възможности.

Ако се поставите в ролята на кредитор, който прави бизнес с финансови услуги то определено и този процес няма да ви се стори лек. Не само, че трябва да отговорите на всички законови изисквания за да правите кредитен бизнес, но освен това е важно да поддържате и лиценз, който струва доста пари. Няма спор, че има доста добра печалба от даването на заеми. Наистина хората, които са склонни да търсят финансова помощ днес никак не са малко. Това са хиляди потенциални клиенти, които ежедневно се нуждаят от пари на заем. Да рекламираш, да изработиш платформа, максимално лесна за използване и да поддържаш високо ниво на довери сред конкуренти и клиенти е сериозна дейност. И отново конкретизираме, че целия този процес е доста скъп. Ето ви отговор на въпроса защо фирмите, които предлагат бързи заеми изискват доста по-високи лихви и такси за предлаганата услуга. Има и още нещо. Този вид кредитен бизнес наистина е рисков, тъй като и самите клиенти са такива. Риска от непогасяването на заеми, липса на обезпечение, липса на гарант по кредита са също предпоставки за това фирмите да предлагат услугата на доста по-висока цена. А като потребител и поставен в безизходица човек можете сами да прецените дали си струва да вземете пари на заем от онлайн платформа за кредитиране или да потъвате още повече в парични затруднения.

кредитен бизнес

Кредитните институции, независимо дали са банки или фирми за бързи заеми могат да бъдат поставени под общия знаменател на финансов бизнес, при който една от основните дейности носещи добри печалби е именно отпускането на кредити. Важно е да се намери баланса между добър кредит, лоялен кредитополучател и лицензиран кредитен бизнес, като основната идея е партньорство и постигане на ефективни резултати и за двете страни.