Почистване на офис – защо услугата е предпочитана от предприемачите

Обстановката и организацията на работа в един офис показва нивото на професионализъм. Процента на предприемачите, които държат всичко да бъде идеално, комфортно и стилно е не малък, а това до голяма степен повлиява и на развитието на бизнес средата, утвърждаването и повишаването на репутацията. Чистотата е част от концепцията за работа и точно тук трябва да подчертаем, че визията, дизайна и свежото излъчване са онези притегателни мотиви, които клиентите и партньорите ви изпитват при отваряне на вратата на офиса ви. За да се погрижите за почистването не е необходимо сами да организирате процеса, защото има достатъчно фирми, които предлагат услугата като външна с оглед на гаранция за винаги перфектно свършена работа. Ако ви предстои да вземете такова решение се запознайте с услугите на euroclear.bg.

Защо външна услуга

Това е въпрос, който вълнува голям процент от предприемачите, чиято дейност е в сферата на услугите. Офиса е работна среда, в която освен служители се посещава от клиенти, доставчици, партньори. Потока от хора до голяма степен е причина за замърсяването, а за да бъде поддържана хигиената очевидно е необходимо да се вземат предвид редица обстоятелства. Големите площи имат интерес да използват нает свой служител, който ежедневно да се грижи за поддържката на офиса. Когато обаче се касае за малък, който се обитава от до десетина души и потока от клиенти не е толкова голям то очевидно е, че не е особено рентабилно да се наеме служител, който да бъде част от фирмата ви. Именно т този случай са по-рентабилни външните услуги, които:

  • Посещават периодично;
  • Провеждат по заложен план съответните дейности;
  • Осигуряват поддръжка, която е достатъчна за да бъде офиса свеж и приятен;
  • Справят се професионално за кратък период от време, което не влияе на работния процес.

Това са напълно основателни аргументи, които залага бизнеса при наемане на фирми, които предлагат външни услуги, а предвид конкуренцията в сектора можете да разчитате на euroclear.bg за да получите най-добрата цена.

Планиране на посещенията според вашите желания

офис

Има работни офиси, в които е много важна концентрацията на служителите. Не е желателно по време на робата служител на фирмата за почистване на пречи и да разсейва работещия. Точно поради това, когато се наема екип за почистване се съставя съответния график за посещенията, които да не повлияват на работата както и обслужването на клиентите.

Според нуждите на вашия офис имате възможност да договорите:

  • Брой месечни посещения;
  • Вид на извършваната услуга;
  • Часови диапазон, през който да бъде проведено почистването;
  • Цена на пакета от предложени услуги.

В помощ на бизнеса с euroclear.bg е лесно и удобно да превърнете работната зона в приятно и уютно място за служебни занимания.