Защо са предпочитани термокамерите при обследване за течове?

В много сфери на услугите, строително-ремонтни и други дейности се използва техника, чиято съществена роля е в това да се улесни по-нататъшните действия, които са свързани с подобряване качеството на живот на хората. Такъв е примра са термокамерите. Това са високотехнологични решения, които намират приложение, което е съобразено с индивидуалния подход при провеждането на редица дейности, при които се цели намаляването на вложените усилия както и време. Най-често се извършва обследване за течове с термокамера, тъй като това са апарати, които посредством дистанционната диагностика осигуряват изключително прецизно и точно установяване мястото на аварията.

Ползи за водопроводчиците и клиентите

Както можете да се досетите прилагането на термокамерите като решение за обследване на обекти, в които се смята, че има наличие на скрити течове се констатират редица ползи и за двете страни. Що се отнася до водопроводчиците те се изразяват в:

 • Спестяване на доста труд по отношение на извършване на излишно къртене за търсене на теча;
 • Спестяване на време и бързо локализиране на аварията;
 • Осигуряване на точно местоположение на теча, което позволява да бъдат взети по-експедитивни действия са отстраняването на проблема;
 • Достатъчен е само един специалист, който да установи дали има наличие на авария във водопроводната система на обекта;
 • Предоставят се условия за реализирането на ремонтни услуги, които са съобразени с намаляването на разходите за провеждането им.

Разбира се, че има предимства и за самите стопани на обекти, в които има съмнение за наличие на авария. Те се отнасят до това, че:

 • Няма нужда от къртене, което да нанесе значителни материални щети на имота;
 • В момента на диагностиката се установява дали има теч и къде се намира той;
 • Разходите за извършване на ремонта са в пъти по-малко спрямо стандартното къртене и разрушаване на облицовки;
 • По-малко мръсотия, прах и строителни отломки.

Както можете да се уверите има редица фактори, които се определят като наистина ефективни що се отнася именно до това да бъдат взети под внимание всички онези детайли и условия, които са приоритетни за извършването на такива услуги. Прилагането на термокамерите със сигурност е в основата на това да се спестят доста ценни ресурси.

Защо диагностика с термокамера?

течове

Може би се питате какво им е толкова специалното на тези машинки за обследване. Всъщност се оказва, че те имат множество ползи и предимства, от които си струва да се възползвате. На практика са безспорно функционални и удобни, гарантиращи експедитивност и бързо справяне с проблема. Диагностицирането се изразява в това, че без да е необходимо извършване на физически контакт с повърхностите можете да си подсигурите една точна локация на възникналия теч и по този начин да се насочат много бързо водопроводчиците към неговото отстраняване.

Преди всичко е въпрос на бърза организация, която е в основата на това да:

 • Бъде извършен ремонт, който е наистина ефективен и сигурен по отношение на качествен и сигурен ремонт;
 • Предоставяне на много добри условия за коректно провеждане на ремонтната услуга;
 • Оптимизация на разходите и други.

Хубавото, което можем да споделим за тези машини е това, че са изключително ефективни що се касае до това да се извършват обследвания на различни видове обекти.

Къде са приложими?

Както за битови така и индустриални обекти са приложими този тип уреди за диагностика. Освен за водопроводни течове те са решение за установяване на проблеми, които са свързани с:

 • Топлозагуби;
 • Течащи покриви;
 • Наличие на подпочвени води в подземни гаражи, основи а сгради и други.

На практика всяка констатирана промяна на температурата при обследване на повърхности и обекти е повод за тревога и именно поради това е необходимо да се вземат под внимание всички онези действия, които да подпомогнат процесите на отстраняването на аварии.