Защо са важни винтовите преси за мед за пчелното ви стопанство?

преса

Оборудването, което е необходимо за производството на пчелен мед включва различни продукти, които се характеризират с това, че подпомагат работата на пчеларите. Има редица уреди и техника, които се вземат под внимание като основен инвентар, с който се борави за да се създадат благоприятни условия за извличането на пчелния продукт от восъчните рамки. Сред тези, които опитните пчелари определят като наистина решаващи за тяхната дейност особен интерес се наблюдава към винтови преси за мед. Те участват в разпечатването на пчелните пити и восъчните разпечатки като идеята е да подсигурят отлично извличане на меда. Това е много важен процес, защото при разтапяне на восъчните разпечатки пчелния продукт се превръща в неизползваем и така отчитате фира.

Какво представлява пресата за мед?

Изработена е от неръждаема стомана и за да работи ефективно и издържа на натоварването е важно да се вземе предвид това, че продукта следва да отговори на най-високи стандарти за плътност и дебелина на материала.  Наричат се винтови преси, защото сред като в тях се поставят разпечатките се започва въртене и навиване на буталото, посредством което се осигурява изтичането на меда.

Обикновено за по-ефективен контрол този тип съоръжения са ръчни. Възможностите на съоръжението са в това, че благодарение на употребата му се прилага ефективен способ за извличането на останалия в рамките мед. Така се намаляват загубите, а рециклирания восък може отново да се използва в производствения процес.

Накратко необходимостта от винтова преса се разглежда като:

  • Продукт, който се използва за извличане на остатъчното количество мед;
  • Ръчна машина за извличане на восък от пчелните пити;
  • С винтов механизъм се прилага натиск за пресоване и извеждането на восъка, който в следствие участва в изработката на нови пчелни пити.

Разбира се, че всеки опитен пчелар ще потвърди нуждата от такъв инвентар. Съобразно прилаганата технология на производство сега можете да разчитате на една приемлива и функционална преса, която да улесни работата ви.

Предимства

восъчна преса

Оборудването на пчелното ви стопанство с необходимите инвентари идва да покаже, че явно сте се разраснали като пчелар или ви предстои да увеличите броя на кошерите. Особените предимства на възможността от използването на такива преси е в това, че се касае за собствено производство на пити като така се елиминира риска от замърсяване и „разболяване“ на кошерите. Всъщност процесите, които протичат в един цех за извличане на мед са доста специфични. Те са свързани както с опазването на продукта така и с намаляването на разходите на производството.

Пресите извличат восъка, но идеята е останалия в тях мед също да се отцеди и да бъде използван за консумация. Когато се търси ефективност от целия процес то това определено е в основата на постигане на много добра организация, която да създаде приемливи условия, удовлетворение и рентабилност.

Сред водещите положителни качества на собствената преса за восък се нарежда и факта, че събрания мед може да се използва. Така се увеличава производителността и определено можете да останете доволни от процеса, който би бил приоритетен спрямо качеството и количеството на меда, който ще извлечете.

За да си струва пресата е необходимо тя да бъде хубава

Доста спорове има между пчелари по отношение на това дали е необходимо или не да се закупува такова съоръжение за извличане на восък. Приоритетите, които стоят пред вас наистина се оказват решаващи по отношение на това да се постигнат перфектни резултати, правилно отношение и удовлетворение от цикъла.

Едни производители смятат, че е много по-рентабилно да се закупуват готови восъчни рамки, тъй като така се пести от време. Но пък други искат да гарантират качеството на продукта и именно поради това държат да инвестират във винтова восъчна преса, която да предостави възможност за преработка на восъка.

Въпрос на гледна точка е това да се подсигурят ефективни средства и решения, които да подпомогнат и намалят разходите за производството на пчелните продукти. Това, което е необходимо да се има предвид е, че когато се касае за затворен цикъл то именно пресата е вариант, който би ви подсигурил качество, рентабилност и ниски разходи.

Когато се избира такъв инвентар е необходимо да се има предвид това, че предложенията на пазара са най-разнообразни. Те се класифицират по редица принципи и технически параметри. Сред водещите се нареждат:

  • Размери;
  • Капацитет;
  • Материал за изработка;
  • Производител;
  • Цена;
  • Ръчна или автоматизирана и други.

Според спецификата на вашето производство можете да разчитате на висококачествени преси за мед, които да подпомогнат производствения цикъл като подобрят извличането на остатъците и подпомогнат затварянето на цикъла, при който се преработва восъка и той се включва отново в изработката на пчелни рамки.

Ако държите на качеството и приемливата цена можете да посетите сайта beehousebg и да се запознаете с гамата решения, от които да изберете онези, които са наистина ефективни, рентабилни и способни да ви осигурят лекота в ежедневната работа. Добрия инвентар е в основата на това да можете да разчитате на ефективност и добри производствени норми.