Кои са причините да регистрирате търговска марка в ЕС?

марка

Освен защита на територията на България има възможност физическите и юридическите лица да регистрират такава и на територията на ЕС. Процедурата е свързана с подаването на заявка или към Патентното ведомство на Европейския съюз или в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Какви са целите и ползите от това да бъде извършена регистрация на бранд в общността ще споделим в днешната тема. Разбира се ще обърнем внимание и на това каква за регистриране на международна търговска марка цена ще заплатите за да се ползвате от този вид интелектуална собственост.

Приоритетно ли е регистрирате бранд в ЕС?

Със сигурност всеки предприемач ежедневно търси решение за разрастване на бизнеса си, утвърждаване на марката, под чието лого се продават стоки, продукти или услуги. Именно уникалността на всяка марка и нейната разпознаваемост сред останалите е причина да се обмислят внимателно всички предоставени ви възможности.

Приемлив вариант е да бъде регистриран бранда ви в ЕС предвид това, че защитата, която си осигурявате е на територията на всички държави членки.  Реално териториалния принцип разкрива права за търговия и утвърждаване на пазари сред множество продукти и на практика ви се дава шанс да развиете потенциала на вашите продукти като ги представите сред океан от конкуренти.

Лесен и бърз начин да регистрирате бранда си е както вече споменахме чрез единната система за Службата на ЕС за регистриране на интелектуална собственост. Както и в Патентното ведомство у нас и тук се подава заявка, която следва да отговаря на определени правила. За да не се допуснат грешки, които биха се отразили на експедитивността при регистриране на марката ви е необходимо да се подходи с внимание и да се възползвате от консултантски услуги на приемлива цена, които се отнася до:

 • Представителство;
 • Подготовка на документи;
 • Извършване на проучване за уникалност на марката;
 • Точно спазване на процедурите по регистриране;
 • Правна защита при необходимост и други.

Процедурата не е сложна и тежка, но изисква внимание относно прецизността при подготовка и подаване на заявката в електронната система на службата по интелектуална собственост.

Особености

регистрация в ЕС

Може би не знаете, но именно териториалния принцип е този, който мотивира много предприемачи да регистрират марките си в ЕС. Именно единните правила, които важат за общността правят процедурата по регистриране толкова удобна. Регистрирането или отказа от регистрация важат единствено за територията на общността. Това на практика означава, че ако ви бъде отказана регистрация в ЕС то не е проблем да заявите такава в други страни, които са извън пределите на 28-те членки. Реално във всяка една държава има патентно ведомство и срещу съответните правила и тарифа ви се дава възможността да регистрирате бранда си.

Като опция за защита може да бъдат защитени:

 • Думи;
 • Комбинация от цифри;
 • Значи;
 • Геометрични форми;
 • Рисунки;
 • Цветове;
 • Лога и друго.

Важното в случая е да имате такъв отличителен знак, който реално да ви идентифицира сред останалите аналогични на пазара продукти и да бъдете наистина лесно разпознаваеми от конкурентни стоки или услуги.

Причини за използване на консултантски услуги

Може би смятате, че консултантските услуги биха оскъпили регистрирането на международна търговска марка. На практика обаче се оказва, че всъщност това би ви спестило много ресурси, включително време, нерви и главоболия от допуснатите грешки. Перспективите, които стоят пред вас се отнасят най-вече до реализирането ви на международните пазари, а това като цяло е определящо за развитието на бизнеса ви.

За консултантски услуги ще платите разумна цена, а това ще ви подсигури:

 • Коректно и професионално отношение;
 • Експедитивно и прецизно оформяне на документите за регистрация;
 • Утвърждаването на бранда ви на европейските пазари;
 • Представителство пред компетентните органи;
 • Осигуряване на правна защита при нарушения на правата ви на територията на ЕС и други.

Осигурете си спокойствие и отличен старт на международните пазари с регистрация на търговска марка в ЕС.