Къде намира приложение стъклената вата

изолации

Безброй са строителните материали, които могат да бъдат използвани при строителството на сгради. Когато се избира съответната изолация обаче предприемачите следва да направят правилна оценка на качествата на всеки един от тях с цел да се гарантират отлива влаоустойчивост, добра топлинна и шумоизолация. Сигурно сте чували по нещо за всеки един от представителите, които се предлагат в търговската мрежа, но днес ще ви запознаем с някои от непознатите свойства и технически особености на един от най-използваните изолационни материали. Прилагането на стъклена вата почти във всеки един обект си има своето логично обяснение и за какво именно служи използването ѝ ще ви разкажем с днешната публикация.

Какво е стъклената вата

Най-общо майсторите я дефинират като изолационен материал, с който се работи изключително лесно. Сигурно не знаете, но изделието е познато още от 1970 година. Разбира с годините производството на материала се усъвършенства като целта е да се подобрят неговите свойства и качества до ниво, което напълно да удовлетвори майсторите, които са ангажирани в сферата на строително-ремонтните дейности.

Основното, което е характерно за материала е, че стъклената вата има изумително ефективни топлинни свойства, а това, което производителите споделят е, през последното десетилетие те са с подобрена ефективност от 20 %, което е показателно за широкото приложение. А самото производство използва като основна суровина естествен пясък. Естествения минерал се смесва с рециклирано стъкло по специална технология. На практика стъклото е суровина, която може непрекъснато да се рециклира, което я прави много рентабилна.

За постигането на отлични свойства при производствения процес суровината се загрява в пещ до 1100 °. Така се образуват якостни връзки междукомпонентите и при центрофугиране се постига пълна фиберизация. Следва добавяне на:

 • Лепила;
 • Спойващи компоненти;
 • Пресоване;
 • Навиване на ролки;
 • Пакетиране.

Така накратко протича процеса на изработка на стъклената вата, която намира много широко приложение при различни строително – ремонтни мероприятия.

Приложения

стъклена вата

Високите изолационни свойства на стъклената вата я правят широко приложима. Най-често тя се използва за:

 • Строителство и ремонти на жилищни сгради. Екологичността на материала е впечатляващ и действително това е основна причина да бъде влаган в направата на обекти, които ще бъдат постоянно обитавани. Използва се като средство за звукоизолация, пожарна защита на покривни конструкции, като топлоизолация на преградни стени, като подова изолация и други;
 • При индустриално строителство. Стъклената вата е надежден продукт, който успешно си партнира с различни видове материали като пластмаса, ОСБ, тухла, стъкло, метални плоскости и други. Приложима е като изолационно средство на тръби, сандвич панели, прегради, покриви на индустриални халета и други;
 • Изработка на битова техника. В случая най-ярки примери за такъв тип употреба са изработката на бойлери, фурни, готварски печки и други.

Според типа на приложението си стъклената вата се класифицира на различни подвидове като се акцентира на съответните свойства, които се цели да бъдат постигнати спрямо влагането на материала.

Класификация

Разграничаването на различните видове стъклена вата, която се предлага в търговската мрежа се отнася главно до нейните технически качества и ниво на:

 • Звукоизолация. Предлагат се варианти с ниско ниво на шумоизолация както и такива, които да окажат ефективно ниво върху пропускането на минимално количество шум;
 • Топлоизолация. Различна е стъклената вата, която се използва за изработката на сандвич панели и тази, която се монтира на дървени покриви. Представени са продукти с различно ниво на топлоизолационни показатели;
 • Пожарозащита. За производствените цехове, в които се борави със запалими суровини е особено важно да се приложат такива изолационни материали, които да забавят горивния процес. Това от своя страна налага използването на вид стъклена вата, която отговаря на съответните стойности за пожароустойчивост.

В каталога на Ташев Галвинг ще откриете широк спектър възможности за изолации, които да използвате съобразно вашите строително-ремонтни потребности.