Нужен ли е счетоводител при упражняване на свободна професия?

счетоводител

Все по-модерно стана човек сам да управлява начина, по който изкарва парите си. така наречените свободни професии, които конституцията е регламентирала в специална категория дейности идва да покаже, че става въпрос за свободно избиране на професия както и място, където да се провежда дейността. Разбира се, че става въпрос за едни много гъвкав метод за работа, който не ограничава трудещите се да се възползват от свободата, която им се предоставя. Но на практика е придружено и с определени отговорности. Независимо от това, че работите от вкъщи то това не изключва изискването за водене на  счетоводство на свободна професия. В какво се състои този режим на работа предстои  да споделим в днешната тема.

Кои видове професии са „свободни“?

Може би ви е интересно да разберете кои от професиите закона е предвидил като „свободни“. За такива се приемат онези, за които важат следните условия:

 • Осъществяват се професионални дейности за лична сметка;
 • Лицето не е регистрирано по смисъла на търговския закон като Едноличен търговец (ЕТ);
 • Лицето е самоосигуряващ;
 • Дейностите, по които се извършва дейността са строго определени и утвърдени от законодателя.

Такива професии, които се дефинират като свободни професии са:

 • Частни съдебни изпълнители;
 • Счетоводители;
 • Одитори;
 • Нотариуси;
 • Адвокати;
 • Застрахователни агенти;
 • Медицински специалисти;
 • Оценители;
 • Експерти;
 • Консултанти;
 • Журналисти;
 • Дейци на науката;
 • Архитекти;
 • Икономисти;
 • Фризьори, шивачи, дърводелци;
 • Занаятчии и много други.

Доста разнообразен е списъка със свободни професии, под които всеки може да развива самостоятелна дейност, но на практика това не изключва ангажимент за водене на счетоводни отчети както и внасяне на осигуровки, които са регламентирани съобразно осигурителните норми.

Както всеки друг тип търговска и производствена дейност има няколко основни правила, които са свързани със законовото извършване на дейността. Именно затова имате нужда от счетоводител, който е запознат със спецификата на съответната професия и всички действия, които следва да се предприемат за нормативното провеждане на свободната професия според нашето законодателство.

Защо е необходимо водене на счетоводство на свободна професия?

свободна професия

Първата и важна задача за да бъде извършвана такъв тип дейност е свързана с регистрацията. Както при всеки друг търговски дружества и тук е необходимо да се направи съответната регистрация, която е законово издържана по отношение на желанието на всеки човек да упражнява свободна професия. И тук идва ролята на счетоводителя, която да ви поведе по задължителните стъпки, през които следва да премине цялата процедура.

Най-важните се отнасят до:

 • Регистрация по БУЛСТАТ. Това е ЕГН-то на дейността ви. Задължително е в рамките на 7 дневен срок от стартирането на дейността да се регистрирате в Агенцията по вписванията лично, чрез пълномощник или по електронен път в системата на агенцията;
 • Регистрация в НАП. Отново имате срок от 7 дни от старта на дейността си да се регистрирате като самоосигуряващо се лице. Тук се избира вида на самото осигуряване;
 • Подаване на годишни данъчни декларации, съобразно приходите и разходите за дейността, които са направени през предходната година.

Изключително важно е да имате счетоводител, който да ви помогне в документалната част на вашата свободна професия. Да, имате изключителна гъвкавост при упражняването на такива професии, но това на практика не изключва ангажимента ви за внасяне на осигуровки и данъци. И за да има коректна отчетност е необходимо да се доверите на професионалист, който коректно да предостави коректната и законова информация към съответните институции.

Като цяло при свободните професии не е толкова важно дали имате абонамент към счетоводна къща, но за да не бъдат пропуснати някои важни срокове за внасянето на осигуровки, подаване на данъчни декларации съобразно това дали сте регистрирани или не по ЗДДС е приоритетно да се възползвате от експертни услуги. Така няма риск от това да бъдете санкциониране за пропуснати законови срокове, в които е било нужно да се подадат коректни данни за упражняването на свободна професия.

Предимства от използване на счетоводни услуги при свободна професия

На практика не сте фирма, а упражнявате дейност като физическо лице, но съобразно Закона сте длъжни да плащате данъци и осигуровки. Счетоводните услуги са изключително улеснение за хората, които не са наясно с документалната отчетност, която следва да водят. Има например свободна професия, при която е необходимо да се приложат тарифи за патентен данък и именно тук е ролята на счетоводителя да организира и изготви документално съответните изискуеми книжа.

Главните предимства от използването на счетоводни услуги в случая се отнасят до:

 • Коректно отразяване и осчетоводяване на дейността;
 • Подаване в срокове на съответните декларации;
 • Коректно внасяне на съответните осигуровки и данъчни задължения;
 • Специалиста ви запознава с новите неща и промени, касаещи свободните професии;
 • Възползвате от съответните данъчни облекчения, които са предвидени от законодателя и други.

Не се колебайте още преди стартиране на дейността да се консултирате с експерт счетоводител за да си изясните основните ангажименти и отговорности, които са свързани с финансовата дейност на професията, която ще упражнявате.