Каква е ролята на култиваторите при обработка на почвите?

култиватор

Производителите с дълъг опит в производството на прикачен инвентар за обработка на селскостопански площи споделят, че едни от най-търсените са култиваторите. Касае се за тела, които разполагат с огромен потенциал по отношение на ефективността при работа и значително подобряване на качествата на почвата. Преди засаждане, по време на отглеждане и развитие на растенията, след прибиране на реколтата – в зависимост от вида на отглежданата продукция този тип инвентар намира широко приложение и значително подпомага и улеснява работата на земеделските стопани. Представените в сайта на водещия български производител решения, които можете да разгледате тук mass.bg/култиватори има защо да се приемат като едни от най-качествените, сигурни и надеждни възможности.

Успешна работа дори при сложни за манипулиране терени

Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъскват земеделците е издръжливостта на пркачния инвентар при обработка на различни терени. Каменисти, песъчливи, с повишена влажност почви определено затрудняват работата и могат да нанесат сериозни щети на култиватора. Именно затова е необходима не просто да се инвестира в тяло, което е предназначено за:

  • Разрохкване;
  • Отстраняване на плевелите;
  • Раздробяване на остатъците от корени и стебла;
  • Аериране и други.

Интерес представляват онези опции, които са с гарантирано качество и могат да подобрят цялостно структурата на почвата без това да повлиява на здравината на тялото и неговите способности за проникване на конкретна дълбочина в слоя. Продуктовата гама на MASS разполага с разнообразие от култиватори, които ще подпомогнат прецизната работа свързана с обработката на почвите. Подходящи за всякакви видове теглещи машини и успешно справящи се с леки почви, силно каменисти терени и други видове повърхности, подходящи за отглеждането на различни посеви и култури.

Отлична производителност

стърнищен култиватор

Когато разходите, свързани с производствения цикъл са твърде високи е очевидно, че продукцията, която ще предложите на пазара не е конкурентна. За да бъдете гъвкави и да можете да гарантирате наистина добра и ефективно проведена обработка е необходимо да се ръководите от гаранцията за производителност и контрол върху разходите, които предлагат култиваторите. От MASS представят на вниманието на земеделските стопани следните варианти култиватори:

  • Окопен за лавандула. Един отличен прикачен инвентар, който е безкомпромисен срещу плевелите, но деликатен към растенията;
  • С вертикални пружини, позволяващ ефективното проникване в почвата и разрохкване с цел подобряване аерацията при всякакви видове почви;
  • Стърнищен с или без пружина. И при двата модела се наблюдава много добра ефективност и производителност, като модела с пружина е предназначен за третиране на тежки и каменисти почви.

Определено идеите от MASS са много добра възможност за всеки професионален земеделец да оптимизира производствените разходи. Най-доброто за вашето стопанство са именно тези култиватори, които за качествени, надеждни и на приемливи цени.