Компетентно почистване на септични ями – защо е нужна професионална услуга

Септичните ями са решенията, които ползвателите на имоти прибягват, когато няма в близост централна канализация. Изключително ефективно е да бъдат използвани такива примитивни съоръжения, тъй като това улеснява ежедневните битови потребности. Със сигурност за много от вас е по-добри да се изгради мини инсталация за пречистване на отпадните води, но предвид високата им цена за къща на село или пък вила е много по-удачно да се ползват именно септични ями. И тъй като става въпрос за изкоп, който и хидроизолиран с цел да не се пропива съдържимото  почвата за да се поддържа и не се стигне до замърсяване на зоната около ямата е необходимо нейното периодично източване. Как се случва това предстои да разберете в днешната публикация.

Как протича почистването на септичните ями

Източване на септични ями е една от услугите, която е доста разпространена от фирмите, които са ангажирани във ВиК дейностите. Самото почистване на ямата се процес, който изисква прецизна и коректна професионална работа. Затова не се залавяйте с подръчни материали да правите каквото и да било, тъй като рискувате да замърсите почвата с действията си и да се разнесе в имота ви неприятна миризма на загнили хранителни отпадъци, фекални води и други. Изпомпването, което се извършва от екипите, които са детайлно оборудване за такива дейности се оказва една много ефективна и надеждна перспектива, с която не само ще бъде източено съдържимото, но и ще бъде изхвърлено в централната канализация, която е най-голяма близост.

септична яма

Съвета на специалистите е при сериозно натоварване да септичната яма да се извършва източването ѝ на всеки шест до 8 месеца, като това на практика предотвратява неприятни инциденти като:

  • Преливане;
  • Замърсяване на почвата в близост до септичната яма;
  • Разпространение на неприятни миризми;
  • Развити на болести, свързани с дихателните пътища, стомашно чревни разстройства и други.

Винаги наемайте екипи, които имат опит с източването на септични ями. Това ще гарантира качество на услугата, която задължително следва да включва:

  • Наличие на професионален екип и необходимата техника за източване и натоварване на съдържимото в цистерна за извършване на транспортиране до централна канализация;
  • Бързо провеждане на операцията (източването);
  • Почистване на септичната яма от утайки  и други твърди елементи от дъното;
  • Подсушаване (до колкото е възможно);
  • Дезинфекциране, което предотвратява възникване на замърсявания в дворното място.

Екипите, които са специализирани в предлагането на такива услуги са наясно с естеството и потенциалните опасности, които носят със себе си такива канализационни съоръжения. За да бъде ефективен резултата е важно да се спазят правилата за източване, отводняване, почистване и дезинфекциране на ямата с цел да бъде удължен нейния живот.