Какви са изискванията за смяна на водомери, наложени от Софийска ода АД?

водомер

Полученото предписание от Софийска вода АД за смяна на старите водомери с нов изненада доста столичани. Но всъщност акцията е насочена не само към онези измервателни уреди, които са потенциално дефектни и не отчитат точно консумираното количество вода, а за всички абонати, които използват аналогови водомери. Заложено в бъдещата финансова политика на дружеството е това да се осигурят такива с дистанционно отчитане, при които се пестят разходи за отчитане на показанията и потенциални грешки при начисляване на месечните сметки. Наложената от софийска вода смяна на водомери се отнася за всички абонати, които попадат в сроковете за периодична подмяна и тяхно задължение е да се свържат с лицензиран водопроводчик, който да извърши коректно услугата.

Как да се възползвате от водопроводни услуги за смяна на измервателния уред?

Предвид спецификата на съоръжението за измерване на разхода на вода в едно домакинство е важно да се използва утвърдена услуга за подмяната на стария водомер с нов. И тъй като има изисквания на доставчика то е логично извършителя да бъде лицензиран и да има договор с дружеството за предоставяне на такива услуги. Особено важно е да се има предвид, че при необходимост от нов водомер имате право да изберете фирмата, която да извърши смяната. Така няма да сте зависими от твърди тарифи и можете да разчитате на такава, която е гъвкава и поносима.

Избирането на водопроводчик се ръководи най-вече от следното:

  • Да е лицензиран и оторизиран от Софийска вода АД;
  • Да предоставя гъвкави условия за изпълнение на задачите;
  • Да гарантира изгодна цена за услугата;
  • Услугата да е съпроводена от гаранция за качество;
  • Да предостави пълна услуга, включително и узаконяване на новото измервателно съоръжение;
  • Водопроводчиците да са опитни и компетентни относно изпълнението на поставената задача за инсталация на уред с дистанционно отчитане.

В София не са малко специалистите, които предлагат такава услуга, но разбира се в зависимост от времето, през което следва да бъде извършена услугата не всеки може да бъде на разположение. Така, че са доста нещата, които следва да имате предвид що се отнася до бързина, коректност, професионализъм.

В какво се състои процеса?

нов водомер

Ако се интересувате какво именно представлява реалната подмяна на измервателния уред то ще споделим, че се касае преди всичко за следните етапи, през които ще премине процедурата:

  •  Анализ на състоянието на стария и установяване на причините за неговия демонтаж;
  • Спиране на водоподаването на обекта;
  • Опис на всички изискуеми от доставчика данни – вид на водомера, показания номер на пломба и други;
  • Демонтиране;
  • Почистване на връзките;
  • Монтиране на нов с опция за дистанционно отчитане водомер;
  • Извършване на тест за работата на новото устройство;
  • Поставяне на пломба;
  • Узаконяване;
  • Издаване на гаранция за устройството и извършената услуга.

Изложеното е вашата гаранция, че са спазени всички процедури на дружеството доставчик. Разбира се, че когато търсите оптимална ефективност и удобство при ползване на услуга е приоритетно да инвестирате в такава, която е напълно покриваща стандартите за качество и ефективност.

Тарифи

Запознайте се с тарифите на лицензираните фирми, които предлагат такъв тип услуга. Определено това е важно за абонатите, на които им предстои да подменят старите водомери с нови. Цените на услугите варират и стартират от 40 до около 65 лева за водомер в зависимост от неговия вид.

Съветваме ви да направите пълен анализ на предложенията, което би било определящо за цената, която ще заплатите. Особен потенциал за осигуряване на отличната работа на измервателното устройство и коректното подаване на данни към доставчика е да се предостави не само евтина, но и качествена услуга за извършването на смяната.