Има ли значение какъв бетон използват строителните предприемачи

мост

Освен масовите строителни материали, които използват при строителството на сградите като тухли, изолационни материали, дървени и метални конструкции и т.нат. Съществен и по-основен материал е бетона, който се използва още при изливането на основите на строителните обекти. Стабилността, издръжливостта са в основата на това да се използват висококачествени материали като бетонови смеси, чиито качества са оказани чрез сертифициращ орган. Имайте предвид, че не конкурентните цени са определящи, а структурните и качествените характеристики, които са специфични за производството на важния, основен строителен материал, а именно бетона.

Бетон за жилищни сгради

Много са видовете бетони, които се произвеждат в сертифицирани бази известни като бетонов възел. Тук в основата на процеса на създаване на тези смеси е не просто смесване на основните съставки като цимент, вода и пясък. Особеностите се свеждат до изпълнение на конкретна дозировка от всяка суровина както щателно покриване на основните качествени критерии и класификация на бетона съобразно:

  • Якост на натоварване;
  • Якост на опън;
  • Устойчивост на студ;
  • Водопенпропускливост;
  • Бързина на втвърдяване и т.нат.
бетон за сгради

Особен е момента, в който строителите трябва да изберат съответния вид бетон. Спецификата на сградите и техния обхват на обитаване са в основата на това да се произвеждат смеси, които са характерни конкретно за жилищни сгради. При нискоетажните има едни критерии, но пък при високото строителство има особени изисквания, които да покрият специфичните качества за устойчивост на бетоновите смеси, с чиято помощ се изграждат стоманобетонови колони.

Задължение на строителите е да подберат утвърдени и сертифицирани бази – бетонови центрове, в които се произвеждат бетон и бетонови смеси. В зависимост от климата, степента на натовареност както и якостните изисквания към качествата на бетона се произвежда такъв, който покрив на 100% нормативните актове. Само сертифицирани производители на бетон имат право да предлагат такъв , подходящо за жилищно строителство.

Специфика на бетона за пътни съоръжения

И ако си мислите, че бетона, който се излива в основите и основните конструкции на сградите е същия като този, ползван за мостове, тунели и други то грешите. Спецификата на всеки един от бетоните зависи от съотношението на основните вложени материали, както и от допълнителните добавки, които се влагат с цел подобряване на неговата устойчивост, здравина и якост. Разбира се, че и тук при бетона за съоръжения има изисквания, което следва да бъдат спазени и да отговарят на сертифициращите норми.

Конкретните изисквания по отношение на бетона за мостове, тунели, пътни съоръжения включват показатели, които са характерни за така наречения асфалт бетон. Това е технически бетон, който също се произвежда в бетонови центрове и е характерен материал за изграждането на всякакъв вид пътища и строителни съоръжения, които се включват в пътната инфраструктура. Много важни изисквания към тези бетонови смеси са:

  • Водоплътност;
  • Мразоустойчивост;
  • Устойчивост на екстремни влияния на околната среда;
  • Агресивно натоварване;
  • Здравина и стабилност при химични процеси.

За да могат мостовете, тунелите и всякакви други пътни съоръжения да не се повреждат от външни влияния е определящо вложените бетонови смеси да отговорят на нормативната уредба и отговарящи на специфични проектантски изисквания. Ако търсите бетон, който е произведен по европейски стандарти  и може да покрие всякакви качествени изисквания, независимо дали ще се влага в сгради, предназначена за жилищни нужди, търговска цел или е за обект от пътната инфраструктура можете съвсем спокойно да се доверите на Трансметал – бетонов възел, сертифициран и гарантиращ доставка на бетон и бетонови смеси от най-висок клас.

Двадесет годишния опит на компанията в сферата на производството на бетонови смеси е гаранция за издръжливост, спазване на нормите за якост и покриване на критериите на строителите съобразно естеството на техните обекти. Фирмата разполага с модерно оборудван бетонов възел както и транспортни средства с бетонови миксери, гарантиращи доставка на готов бетон.